Synthetic Mid White/Turbo Green/White OPTICAL WHITE