Leather Ox White/ Converse Black/White OPTICAL WHITE