Leather Ox White/Converse Black/White OPTICAL WHITE